Welke documenten worden in My eBox gepubliceerd?

In My eBox vind je berichten die voor jou persoonlijk zijn bestemd.

De berichten die in My eBox ter beschikking worden gesteld, hebben meestal te maken met je persoonlijk dossier bij een overheidsinstelling: een beslissing die in het kader van je dossier werd genomen, toelichting bij een wijziging in je dossier, enz.

Ze kunnen ook het resultaat zijn van een aanvraag die je deed via het portaal van de  sociale zekerheid of via de website van een overheidsinstelling: een specifiek attest dat je hebt aangevraagd, een antwoord op een verzoek om een bepaalde inlichting, enz.

Other questions