Wie beslist er over de verzending van documenten in my e-box?

Zodra je je op de gebruikersinterface my e-box hebt geregistreerd, worden de voor jou bestemde documenten ter beschikking gesteld in jouw my e-box-account.

Je kunt zelf kiezen of je de gebruikersinterface my e-box als communicatiekanaal wilt gebruiken om je documenten en berichten van overheidsinstellingen in my e-box in te zien.

Other questions