Update van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van onze privacyverklaring

Als overheid streven we voortdurend naar verbetering. Onze prioriteiten zijn communicatie met en de veiligheid van de gebruikers. We zijn voortdurend bezig met de perfectionering van de tools die we ter beschikking stellen aan de burger.     

In het kader daarvan hebben we verschillende wijzigingen aangebracht in onze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) en in onze privacyverklaring. Deze wijzigingen verbeteren niet alleen uw gebruikerservaring, maar garanderen ook de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Hieronder vindt u de belangrijkste onderwerpen waarop deze wijzigingen betrekking hebben:              

1) Definities en termen: toevoeging van duidelijke definities voor een vlotter begrip van de termen die gebruikt worden in de AGV.

2) Gebruik van de dienst: verduidelijking van de gebruiksregels van My eBox, en ook van uw rechten en verantwoordelijkheden als gebruiker.

3) Opzegging van account: preciseringen over de voorwaarden waaronder My eBox een gebruikersaccount kan opzeggen, meer bepaald bij niet-naleving van de AGV of bij onrechtmatige activiteiten.

Wij vragen u om de Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) en de privacyverklaring aandachtig en in hun geheel te lezen, zodat u op de hoogte bent van alle wijzigingen.