Toegankelijkheidsverklaring

De Beleid en Ondersteuning (BOSA) verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://myebox.be/

Niveau van naleving

Voor het nalevingsstatus: Deze website voldoet gedeeltelijk aan de vereisten, ten gevolge van de hieronder vermelde niet-conformiteiten en vrijstellingen.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Het vereenvoudigd controleverslag is te vinden op https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/myebox.be

Ontoegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog een aantal technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid.

  • Decoratieve afbeeldingen bevinden zich in een link zonder tekstuele beschrijving (WCAG 1.1.1) – dezelfde link bestaat echter ook op de titel van dezelfde sectie

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de Service Desk van het DG Vereenvoudiging & Digitalisering :

  • Via het contactformulier (hiervoor moet je aanmelden via eID, itsme® of myID.be®)
  • Telefonisch tussen 8u30 en 17 uur via 02 740 74 74 (kies optie 5 in het menu)

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel contact@mediateurfederal.be
Website van de federale ombudsman

Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

Verbeteringsplan

Deze site werd net vernieuwd gelanceerd - de gedetecteerde problemen die door de site-leverancier dienen hersteld te worden, werden gerapporteerd en zullen in een bugfix-oplevering in de loop van january 2023 worden opgelost. De gedetecteerde problemen die het gevolg zijn van fouten in content management zullen systematisch opgelost worden door het redactieteam.

Een diepgaande audit zal worden besteld en uitgevoerd op de site kort na de bugfix-oplevering.

Deze verklaring is op 21 april 2023 opgesteld en is voor het laatst herzien op 28 mei 2024.